-58%
ਸਮਾਲ ਫੋਇਲ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਪਾਉਚ

ਛੋਟੇ ਸਿਲਵਰ ਫੋਇਲ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਪਾਉਚ

ਤੋਂ £35.00 ਤੋਂ £19.99

We have 250,000 small silver stand up pouches available at a heavily discounted price.

Complete with Tear Notch and Zip Lock they are ideal for the storage and presentation of small objects and powdered materials such as herbs, spices.

ਚੌੜਾਈ – 75mm
ਕੱਦ – 115mm
ਗੱਸਟ – 25mm
ਪਦਾਰਥ –  PET12/AL7/PE83

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ :

We have 250,000 small silver stand up pouches available at a heavily discounted price.

Complete with Tear Notch and Zip Lock they are ideal for the storage and presentation of small objects and powdered materials such as herbs, spices.

ਚੌੜਾਈ – 75mm
ਕੱਦ – 115mm
ਗੱਸਟ – 25mm
ਪਦਾਰਥ –  PET12/AL7/PE83

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰੰਗ ਰੰਗ

, ,

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ