ਹੇਨਕਲਮਨ ਜੰਬੋ 42 ਵੈੱਕਯੁਮ ਪੈਕਰ ਸਿਰਫ ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ !!! ਹੁਣ 1599 ਡਾਲਰ ਸੀ £ 1399! ਰੇਂਜ ਚੈਂਬਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੈਕਿumਮ ਪੈਕਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਖਰ “ਜੰਬੋ” ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਟਾਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 01617972222 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ!


ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ